Zapisnik sa sastanka članova Kino video kluba Liburnija-film i upravnog odbora (23/2016) održanog 12. listopada 2016. godine u 19 sati u prostorijama Kluba na adresi Titov trg 6/2.

Na sastanku je bilo prisutno pet članova.
PRISUTNI: Koraljko Pasarić, Verdan Grubelić, Marija Lisac, Zoran Ventin i Sanja Paravić
Boris Barbalić javio je da nije u mogućnosti prisustvovati sastanku.

(Zapisnik u PDF formatu za download: zapisnik-23-2016)

Dnevni red:

1. Web stranice kluba (I. Vlah, Z. Ventin, K. Pasarić)
2. Realizacija projekta 47. KRAF 2016.
3. Natječaji i sufinanciranja kluba i projekata – grad Rijeka
4. Dogovori oko realizacije filmskih projekata kluba 2016./2017. godine
5. Video radionice kluba: mogući termini, sadržaj, plaćanje
6. Novi članovi Kluba
7. Nastavak suradnje sa školama sa Prirodoslovnom i grafičkom školom Rijeka
8. Dogovori i razrada suradnje kluba sa OŠ M. Gubec iz Tavankuta kod Subotice (filmski projekti i gostovanja)
9. Nastavak snimanja filma „Prvih 60 godina…“ Boris Marinić.14.10.2016., petak (Zoran i Karmen Ventin, Koraljko Pasarić).
10. Razno

Ad 1.

Predsjednik je obavijestio članove Kluba da je dignuta službena stranica Kluba.

Ad 2.

Pasarić je nadalje izvjestio da je potvrđen termin za realizaciju projekta 47. KRAF 2016. Dogovoren je termin u petak, 2.12.2016.godine u Art kinu Croatia. Predsjednik je ponovio da treba odabrati članove Žirija te da su napisani natječaji u hrvatskoj i engleskoj verziji. Zoran Ventin postavio je natječaj na stranicu https://filmfreeway.com/. Natječaj traje do 6. 11. te 9.11. sudionici primaju potvrdu o sudjelovanju na KRAF-u. Ventin je ujedno izradio i službene email stranice Kluba info@liburnija-film.hr i KRAF-a kraf@liburnija-film.hr. Imenovan je i Izvršni odbor KRAF-a Koraljko Pasarić, Zoran Ventin, Sanja Paravić, Verdan Grubelić, Marija Lisac i Boris Barbalić.

Ad 3.

Pasarić je također govorio o natječajima i sufinanciranjima Kluba i projekata (natječaj grad Rijeka)

Ad 4.

Nastavljeni su dogovori oko realizacije filmskih projekata kluba 2016./2017. godine.

Ad 5.

Nastavljeni su dogovori oko mogućih termina video radionice, početak odvijanja spomenutih radionica predviđa se početkom veljače 2017. godine

Ad 7.

Nastavljeni su i dogovori oko suradnje sa školama , ponajprije sa Prirodoslovnom i grafičkom školom Rijeka. Članica Kluba i prof. u školi Iva Vlah voditi će radionice. Ujedno se nastavlja i dogovor sa ravnateljem škole Radenkom Bradić. Sastanak vezan za spomenutu suradnju biti će u školi 13.10.2016. u četvrtak u 15.30 sati.

Ad 8.

Dogovori i razrada suradnje kluba sa OŠ M. Gubec iz Tavankuta kod Subotice (filmski projekti i gostovanja). Naš član prof. Sanjin Ivašić ujedno predaje u toj školi i ključna je poveznica te suradnje.

Ad 9.

Predsjednik je najavio nastavak snimanja filma „Prvih 60 godina…“.

Ad 10.

Predsjednik je obavijestio članove Kluba da je kupljen službeni mobitel Kluba te je službeni broj Kluba 091/ 250 19 59. (tarifa XL bez granica)