1. Japlenica, Zoran Ventin , Veli Brgud, 16:35 min.
2. Cijena ugljena, Vibor Juhas, Pula, 6:45 min.
3. White trash, Sunčica Ana Veldić, Zagreb, 11:52 min.
4. Bijeli šum, Jurica Balenta, Čakovec, 3:48 min.
5. Bamwise – fury, Katrin Novaković, Zagreb, 4:10 min.
6. Eviction, Noah Maricak, Zagreb, 3:26 min.
7. Bellissima, mai piu, Dino Divković, Zagreb, 15:10 min.
8. Porinuće barke Laure, – Drago Zorman, Rijeka, 13:21 min.
9. Čajanka, Frane Bilić, Zadar-Šibenik, 15:05 min.
10. Wadcutter, Tomislav Sokač, Zagreb, 13:00 min.
11. Sastancibus homines II, Zoran Ventin, Rijeka, 6:58 min.